ประกาศโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ : เรื่อง มาตรการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

ประกาศโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่เรื่อง มาตรการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา          ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 71/2564 เรื่อง มาตรการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ให้โรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ สันทราย สันกำแพง หางดง สารภี แม่ริม และดอยสะเก็ด ห้ามจัดการเรียนการสอนแบบปกติ...