โรงเรียนกาวิละอนุกูล ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนของพวกเราที่ได้รับทุนเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนกาวิละอนุกูล ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนของพวกเราที่ได้รับทุนเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น โดย นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร และครูที่ปรึกษา ร่วมพิธีทำสัญญา ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุม 221 วิทยาลัยอาชีวศึกษา...