วิธีการรับสมัครนักเรียนช่วงสถานการณ์โควิด

วิธีที่ 1 รับใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนกาวิละอนุกูล ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 30 เมษายน 2564 เลขที่ 2/2 ถนน สันนาลุง ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000...