ประกาศ จากโรงเรียนกาวิละอนุกูลจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19

เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 ที่ระบาดในปัจจุบันส่งผลกระทบรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางโรงเรียนกาวิละอนุกูลจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประกาศหยุดเรียนตั้งแต่วันที่ 18 – 22 มกราคม 2564 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสถานการณ์ มาดังไฟล์แนบ