การรับสมัครนักเรียน ในสถานการณ์เฝ้าระวัง “ไวรัสโคโรน่า” สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

เนื่องด้วยสถานการณ์เฝ้าระวังและป้องกันโรค COVID-19 โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับสมัครนักเรียนผ่านช่องทาง รับใบสมัครโดยตรงที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล และนำกลับไปกรอกข้อมูล แล้วนำส่งเอกสารใบสมัครและหลักฐาน มายัง โรงเรียนกาวิละอนุกุล ทางไปรษณีย์ ดาวน์โหลดไฟล์ เพื่อกรอกข้อมูล แล้วนำส่งเอกสารใบสมัครและหลักฐาน มายัง โรงเรียนกาวิละอนุกุล 2/2 ถนน สันนาลุง ต.วัดเกต อ.เมือง...