Daily Archive: มีนาคม 8, 2019

DSC_0147

นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล ฝ่ายบริหาร มอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนกาวิละอนุกูล เข้าร่วม การแข่งขันกีฬานักเรียน คนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 20

นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล ฝ่ายบริหาร มอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนกาวิละอนุกูล เข้าร่วม การแข่งขันกีฬานักเรียน คนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 20 “ปากน้ำโพศึกษาเกมส์ ” จังหวัดนครสวรรค์

100198

ตัวแทนครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนกาวิละอนุกูล เข้าร่วม การแข่งขันกีฬานักเรียน คนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 20 “ปากน้ำโพศึกษาเกมส์ ” จังหวัดนครสวรรค์

ตัวแทนครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนกาวิละอนุกูล เข้าร่วม การแข่งขันกีฬานักเรียน คนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 20 “ปากน้ำโพศึกษาเกมส์ ” จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 1-6 มีนาคม 2562 ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ​ครั้งที่​ 20​ สรุปเหรียญ 3 เหรียญทอง 4...