กิจกรรมสวัสดีปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ

กิจกรรมสวัสดีปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนกาวิละอนุกูลขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน ทุนการศึกษา ของรางวัล อาหาร เครื่องดื่ม ขนม ให้กับนักเรียน โรงเรียนกาวิละอนุกูล เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562