Category: กิจกรรมที่ผ่านมา

IMG_5410

งานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

ผู้อำนวยการ สมศักดิ์ สุขนิยม เป็นประธานในพิธีงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ใต้ถุนอาคารรัตนราชสุดา ๑โรงเรียนกาวิละอนุกูล เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

DSC_8195

คณะแคมป์ไทยแลนด์Camp Thailandจัดกิจกรรมสนุกๆ ให้กับนักเรียนโรงเรียนกาวิละอนุกูล

โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณ คณะแคมป์ไทยแลนด์ Camp Thailand ที่มาจัดกิจกรรมสนุกๆ ให้กับนักเรียนโรงเรียนกาวิละอนุกูล ระหว่างวันที่ 1-2สิงหาคม 2561

DSC_0779

ผู้อำนวยการ สมศักดิ์ สุขนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมจัดกิจกรรม “Thanks you Farewell” ให้กับอาสาสมัครOSSO

ผู้อำนวยการ สมศักดิ์ สุขนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมจัดกิจกรรม “Thanks you Farewell” ให้กับอาสาสมัครOSSO Orphanage Support Services Organization (OSSO) เพื่อเป็นการขอบคุณที่ได้มาจัดกิจกรรมและสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน ระหว่างวันที่13มิถุนายน-31กรกฎาคม2561

IMG_4786

คณะทำงาน เข้าเก็บข้อมูลภาคสนาม โครงการวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ เพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนพิการ

ผู้อำนวยการ สมศักดิ์ สุขนิยม ฝ่ายบริหาร คณะครู ตัวแทนนักเรียน ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนกาวิละอนุกูล ให้การต้อนรับ คณะทำงาน เข้าเก็บข้อมูลภาคสนาม โครงการวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ เพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนพิการ ในระหว่างวันที่ ๑-๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

IMG_4527

กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่

ถวายพระพร_180719_0015

ผู้อำนวยการ สมศักดิ์ สุขนิยม ฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนกาวิละอนุกูล เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

ผู้อำนวยการ สมศักดิ์ สุขนิยม ฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนกาวิละอนุกูล เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561