Category: กิจกรรมที่ผ่านมา

IMG_5924

ตัวแทนครู นักเรียนโรงเรียนกาวิละอนุกูล เข้าร่วมงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ครั้งที่ 4 “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่”

ตัวแทนครู นักเรียนโรงเรียนกาวิละอนุกูล เข้าร่วมงานแสดงนิทรรศการผลงาน นวัตกรรมการศึกษาในงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ครั้งที่ 4 “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จ.เชียงใหม่ เมื่อ วันที่ 30-31มกราคม 62

DSC_3556

คณะครูโรงเรียนกาวิละอนุกูล เข้าร่วมพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ ประจำปี 2562

นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะครู เข้าร่วมพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ ประจำปี 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562

IMG_4805

กิจกรรมสวัสดีปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ

กิจกรรมสวัสดีปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนกาวิละอนุกูลขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน ทุนการศึกษา ของรางวัล อาหาร เครื่องดื่ม ขนม ให้กับนักเรียน โรงเรียนกาวิละอนุกูล เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562

DSC_3032

ฝ่ายบริหาร ตัวแทนนักเรียน สวัสดีปีใหม่แขกผู้ใหญ่และผู้มีอุปการะคุณต่อทางโรงเรียนกาวิละอนุกูล

นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล ฝ่ายบริหาร ตัวแทนนักเรียน สวัสดีปีใหม่แขกผู้ใหญ่และผู้มีอุปการะคุณต่อทางโรงเรียนกาวิละอนุกูล พร้อมทั้งรอรับพรปีใหม่จากผู้ใหญ่เพื่อเป็นศิริมงคลเนื่องจากเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561

สู้สู่ฝัน​ ศิลปฯ​ กอ_๑๘๑๒๒๕_0034

คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกาวิละอนุกูล เข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา (กลุ่มการศึกษาพิเศษ) ณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 20-21 ธันวาคม 2561

DSC_2728

ต้อนรับคณะครู นักเรียน โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย ที่มาจัดกิจกรรม”ค่ายสร้างสรรรค์สังคม”

นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล ฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับคณะครู นักเรียน โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย ที่มาจัดกิจกรรม”ค่ายสร้างสรรรค์สังคม” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีอุปนิสัยตามปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนและส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นในสังคมเมื่อ วันที่ 17 ธันวาคม 2561