Category: ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

megaphone

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เรียนท่านผู้มีอุปการะคุณ ทางโรงเรียนกาวิละอนุกูล ไม่มีนโยบายการรับบริจาคโดยวิธีการเดินเรี่ยไรเงิน ตามหน่วยงานราชการองค์กรเอกชน ห้างร้าน หรือชุมชนต่าง ๆ

megaphone

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

ทางโรงเรียนกาวิละอนุกูลมีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานราชการ จำนวน 9 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังแนบ

megaphone

เรียนเชิญ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน เรื่อง ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 วันเสาร์ ที่ 27 มิถุนายน 2563 (ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ไป – กลับ)             ...

megaphone

แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (สำรวจโดยครู)

แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ปกครองนักเรียนปีการศึกษา 2563 (สำรวจโดยครู) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLxMKuuI0mdwu6tLeUNZv7ue_f1XB8gIx0Wm1JCTgsKpoETA/viewform

megaphone

การรับสมัครนักเรียน ในสถานการณ์เฝ้าระวัง “ไวรัสโคโรน่า” สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

เนื่องด้วยสถานการณ์เฝ้าระวังและป้องกันโรค COVID-19 โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับสมัครนักเรียนผ่านช่องทาง รับใบสมัครโดยตรงที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล และนำกลับไปกรอกข้อมูล แล้วนำส่งเอกสารใบสมัครและหลักฐาน มายัง โรงเรียนกาวิละอนุกุล ทางไปรษณีย์ ดาวน์โหลดไฟล์ เพื่อกรอกข้อมูล แล้วนำส่งเอกสารใบสมัครและหลักฐาน มายัง โรงเรียนกาวิละอนุกุล 2/2 ถนน สันนาลุง ต.วัดเกต อ.เมือง...

megaphone

ประกาศการเลื่อนการรับสมัครนักเรียน ที่ได้กำหนดวันไว้เดิมตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

      เนื่องจากทาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว1181 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการปิดสถานศึกษาและการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ของ สพฐ.    ...