Category: ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

megaphone

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาการณ์

ทางโรงเรียนกาวิละอนุกูลมีความประสงค์ที่จะรับบุคคลในตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังแนบ

megaphone

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงนักเรียนหอพัก

ทางโรงเรียนกาวิละอนุกูลมีความประสงค์ที่จะรับบุคคลในตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังแนบ

megaphone

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ทางโรงเรียนกาวิละอนุกูลมีความประสงค์ที่จะรับบุคคลในตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังแนบ

megaphone

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ