Author: ผู้ดูแลระบบ

megaphone

ประกาศ เรื่อง การรับพนักงานราชการ ๑ ตำแหน่ง

ทางโรงเรียนกาวิละอนุกูลมีความประสงค์ที่จะรับบุคคลในตำแหน่ง พนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังแนบ  

megaphone

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๔ ตำแหน่ง

ทางโรงเรียนกาวิละอนุกูลมีความประสงค์ที่จะรับบุคคลในตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังแนบ