Author: admin

13891873_1411099128905395_7036149043006410716_n

กิจกรรมพัฒาบุคลากรกลุ่มบริหารทั่วไปศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 29 กรกฎาคม 2559

กิจกรรมพัฒาบุคลากรกลุ่มบริหารทั่วไปศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง. ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่29 กรกฎาคม 2559

11406893_1136467829701861_6814796464623384373_n

ผอ.ชาญณรงค์ และรองฯ นิกร นิเทศ กำกับ ติดตาม กิจกรรมการเรียนการสอน

ผอ.ชาญณรงค์ และรองฯ นิกร นิเทศ กำกับ ติดตาม กิจกรรมการเรียนการสอนของคณะครูช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 18 มิ.ย. 58

megaphone

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ตามที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ทางโรงเรียนได้ทำการพิจารณาคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารแนบ

11694814_1144962375519073_3510983020470350816_n

เข้าร่วมแข่งขัน Special Olympics World Summer Games 2014 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

2 ก.ค.58 ท่านผู้อำนวยการชาญณรงค์ รัตนา กล่าวแสดงความยินกับคุณครูพฤหัส แลสันกลาง คุณครูนิตยา เมฆอุสาห์ พร้อมกับนักเรียน 4 คนที่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน Special Olympics World Summer Games2014 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

megaphone

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ตามที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ทางโรงเรียนได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธฺ์เข้ารับการคัดเลือกเรียบ ร้อยแล้ว ดังเอกสารแนบ

11666196_1144937592188218_8933653099622080852_n

โรงเรียนกาวิละอนุกูลได้รับเกียรติจากคณะกรรมการดำเนินการนิเทศ ติดตาม การบริหารจัดการสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนกาวิละอนุกูลได้รับเกียรติจากคณะกรรมการดำเนินการนิเทศ ติดตาม การบริหารจัดการสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษนำทีมโดยท่านผู้อำวยการชูศักดิ์ ชูมาลัยวงศ์และมีท่านผู้อำนวยการชาญณรงค์ รัตนาพร้อมคณะครูบุคลากรให้การต้อนรับ