โรงเรียนกาวิละอนุกูล 2/2 ถ.สันนาลุง ต.วัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Preview-Covid

วิธีป้องกัน รับมือ COVID-19 อาการและวิธีป้องกันเบื้องต้น

หากท่านมีอาการ มีไข้สูงมากกว่า 37.5 องศา, ไอ, เจ็บคอ, ครั่นเนื้อครั่นตัว, อ่อนเพลีย, หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ควรรีบมาพบแพทย์ด่วน!!!! ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า COVID-19 | โควิด19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ มีความรุนแรงเทียบเท่ากับโรคซาร์สมากที่สุด ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ องค์การอนามัยโลก ยังไม่สามารถหาที่มาของเชื้ออย่างชัดเจนได้ แต่สันนิษฐานว่าอาจจะมาจากเนื้อสัตว์ป่าที่ซื้อขายอยู่ และปัจจุบันเชื้อไวรัสนี้สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้แล้ว จากการถูกไอ...

การผลิตสื่อการเรียนฯ_๒๐๑๑๒๖_0

กิจกรรม อบรมการผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ออทิสติก และพิการซ้อน

 วันที่26 พฤศจิกายน 2563 นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “การผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ออทิสติก และพิการซ้อน” โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครูและบุคลากร นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนตามศักยภาพของความแตกต่างระหว่างบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

big cleaning day 2_๒๐๑๑๒๔_0

กิจกรรม BIG CLEANING DAY

เมื่อ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายสมชายจันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมกันทำกิจกรรม BIG CLEANING DAY รอบ ๆ บริเวณโรงเรียนเพื่อ เป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและ เป็นการปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้มีความสวยงาม

รับสมัครนักเรียน

การรับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 : โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วัน ที่ 14-27 พฤศจิกายน 2563 นี้

ประกาศเรื่อง การรับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 : โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ออทิสติก และพิการซ้อน ในเขตพื้นที่บริการจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่อ่องสอน และตาก ทั้งประจำและไป-กลับ มีรายละเอียดสามารถดาวโหลดได้จาก...

091163 คณะคุณพชกร_๒๐๑๑๐๙_0

โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ ขอบคุณ คุณพชรกร พึ่งประเสริฐพานิช เป็นอย่างสูงที่มีความประสงค์เลี้ยงหาหารกลางวันเด็กนักเรียน เนื่องในวันคล้ายวันเกิด

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.30 น. ณ โรงอาหารโรงเรียนกาวิละอนุกูล ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณคุณพชรกร พึ่งประเสริฐพานิช พร้อมคณะอีก 13 ท่าน ที่ได้เข้ามาเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน เนื่องในวันคล้ายวันเกิดที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ประกอบด้วยอาหารและไอศกรีม

0611 Content Villa_๒๐๑๑๐๙_0

โรงเรียนกาวิละอนุกูล ขอขอบคุณคณะคุณภาวนา แสงรัตน์ ที่เข้ามาเลี้ยงอาหารเย็นให้กับนักเรียน

วันศุกร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 ขอขอบคุณคณะคุณภาวนา   แสงรัตน์ ที่เข้ามาเลี้ยงอาหารเย็น ให้กับนักเรียนโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ทางโรงเรียนกาวิละอนุกูลจึงขอขอบพระคุณคณะคุณภาวนา แสงรัตน์เป็นอย่างสูง