โรงเรียนกาวิละอนุกูล 2/2 ถ.สันนาลุง ต.วัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมการเรียนรู้ฯ1_๒๐๑๒๒๖_3

กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง งานสถานศึกษาพอเพียง

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูลประธานในพิธีได้เปิดกิจกรรม การเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ ได้มอบเกีตรติบัตรให้กับนักเรียนที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างตามเกณฑ์คุณภาพผู้เรียน ซึ่งภายในกิจกรรมของโรงเรียนที่จัดขึ้นนั้นประกอบไปด้วยกัน 3 ฐานกิจกรรมการเรียนรู้คือ 1. ฐานการออม 2. ฐานผักปลอดสารพิษ และ 3. ฐานแยกขยะ โดยมีทางคณะครูและนักเรียนแกนนำทำหน้าที่เป็นวิทยากรประจำฐานและให้ความรู้แก่นักเรียน

ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน_๒๐๑๒๐๗_10

กิจกรรม ทำบุญสืบชะตาโรงเรียนกาวิละอนุกูล

  วัน จันทร์ ที่ 7 ธันวาคม 2563 โรงเรียนกาวิละอนุกูลได้จัดกิจกรรมทำบุญสืบชะตาโรงเรียน ณ ลานกีฬากาวิละอนุกูลสัมพันธ์ เพื่อต้องการให้เป็นมงคล มีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายปราศจากโรคภัยทั้งหลาย ทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป เพื่อต้อนรับสำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยท่านผู้อำนวยการ นายสมชาย  จันทนา...

วันพ่อแห่งชาติ 2563_๒๐๑๒๐๔_4

กิจกรรม ทำความดีเพื่อพ่อเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ภาพกิจกรรม ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนกาวิละอนุกูลได้ร่วมกันทำกิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวรจุดต่าง ๆ ของโรงเรียนกาวิละอนุกูลให้สะอาดต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 และในช่วงบ่าย ทางคณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนทุกคนได้ร่วมกันทำความสะอาดห้องเรียนและจุดต่าง ๆ ของโรงเรียนด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโดวิด 19 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโรคโดวิด 19...

วันพ่อแห่งชาติ 2563_๒๐๑๒๐๔_0_0

กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา 2563

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  สถิตในใจ ตราบนิจนิรันตร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่  

Preview-Covid

วิธีป้องกัน รับมือ COVID-19 อาการและวิธีป้องกันเบื้องต้น

หากท่านมีอาการ มีไข้สูงมากกว่า 37.5 องศา, ไอ, เจ็บคอ, ครั่นเนื้อครั่นตัว, อ่อนเพลีย, หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ควรรีบมาพบแพทย์ด่วน!!!! ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า COVID-19 | โควิด19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ มีความรุนแรงเทียบเท่ากับโรคซาร์สมากที่สุด ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ องค์การอนามัยโลก ยังไม่สามารถหาที่มาของเชื้ออย่างชัดเจนได้ แต่สันนิษฐานว่าอาจจะมาจากเนื้อสัตว์ป่าที่ซื้อขายอยู่ และปัจจุบันเชื้อไวรัสนี้สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้แล้ว จากการถูกไอ...

การผลิตสื่อการเรียนฯ_๒๐๑๑๒๖_0

กิจกรรม อบรมการผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ออทิสติก และพิการซ้อน

 วันที่26 พฤศจิกายน 2563 นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “การผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ออทิสติก และพิการซ้อน” โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครูและบุคลากร นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนตามศักยภาพของความแตกต่างระหว่างบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ