โครงการพัฒนางานวิชาการ


  เนื่องจากการจัดให้เกิดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามีความยากลำบาก
จำเป็นต้องมีรูปแบบและสื่อที่เหมาะสมมาใช้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง จึงมีพระราชดำริให้
โรงเรียนดำเนินงาน ร่วมกับคณะทำงานโครงการพระราชดำริฯ งานเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนคนพิการ และคนด้อยโอกาสจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ซึ่งได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรและสนับสนุนด้านสื่อเทคโนโลยี คือ โครงการใช้และเขียนแผนการสอน จากสื่อคอมพิวเตอร์จากต่างประเทศ โครงการห้องเรียนต้นแบบ โครงการประเมินนักเรียน และวางแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

 
นายสมศักดิ์ ชัยชนะ
ผู้อำนวยการ
 
 
  
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร

ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
1
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
14
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
0
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
14
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
2102
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
20086
ท่าน
เริ่ม 20 พฤษภาคม 2553
 
 
 

โรงเรียนกาวิละอนุกูล 2/2 ถ.สันนาลุง ต.วัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทร. 053244770 โทรสาร 053244770